Đại lý phân phối MTL

Chúng tôi phân phối các sản phẩm của MTL tại Việt nam. Các sản phẩm MTL được chúng tôi phân phối:

 • MTL SUM5
 • MTL Intrinsic Safety
 • MTL Signal Conditioning
 • MTL HART Interfacing
 • Process IO
 • MTL Fieldbus
 • MTL Industrial Ethernet
 • MTL Industrial Security
 • MTL Industrial Wireless
 • MTL HMI and Visualisation
 • MTL Surge Protection
 • MTL Process Alarm Equipment
 • MTL Gas Analysis

đại lý mtl | nhà phân phối mtl | chống sét mtl | chống sét lan truyền mtl | đại lý mtl eaton

bộ chống sét mtl | thiết bị chống sét mtl | bộ chuyển đổi tín hiệu mtl

Đại lý MTL4501-SR Fail Safe Solid State Output + Line Fault Detection (LFD) Alarm
Đại lý MTL4504 Switch/Proximity Switch Input, Inverting + Line Fault Detection (LFD)
Đại lý MTL4510 Switch/Proximity Switch Input, Solid State Output
Đại lý MTL4510B Multifunction switch/proximity switch input, solid state output
Đại lý MTL4511 switch/proximity switch input, c/o relay output
Đại lý MTL4513 Switch/Proximity Switch Input, Solid State Output
Đại lý MTL4514 Switch/Proximity Switch Input, Relay + Line Fault Detection (LFD)
Đại lý MTL4514B Switch/Proximity Switch Input, Relay + Line Fault Detection (LFD)
Đại lý MTL4516 Switch/proximity switch input, relay + line fault detection (LFD) output
Đại lý MTL4516C switch/proximity switch input, c/o relay + line fault detection (LFD) output
Đại lý MTL4517 Switch/proximity switch input, relay + line fault detection (LFD) output
Đại lý MTL5501-SR Fail Safe Solid State Output + Line Fault Detection (LFD) Alarm
Đại lý MTL5510 Switch/Proximity Switch Input, Solid State Output
Đại lý MTL5510B Multifunction switch/proximity switch input, solid state output
Đại lý MTL5511 switch/proximity switch input, c/o relay output
Đại lý MTL5513 Switch/Proximity Switch Input, Solid State Output
Đại lý MTL5514 Switch/Proximity Switch Input, Relay + Line Fault Detection (LFD)
Đại lý MTL5514B Switch/Proximity Switch Input, Relay + Line Fault Detection (LFD)
Đại lý MTL5516C switch/proximity switch input, c/o relay + line fault detection (LFD) output | đại lý MTL5521 | nhà phân phối MTL5521
Đại lý MTL5517 Switch/proximity switch input, relay + line fault detection (LFD) output

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *