Đại lý phân phối Fuji Electric Việt Nam

                                    Fuji Electric Việt Nam

 

    Fuji Electric Manufacturing Co., Ltd.” was established as a capital and technology alliance between Japan “Furukawa Electric Co., Ltd.” and German “Siemens AG”. The company name derived from these two companies’ first sound “Fu” and “Si”and the highest mountain in Japan, Mt. Fuji.

OTD Automation đại lý fuji electric việt nam, đại lý fuji electric, nhà phân phối fuji electric, đại lý phân phối fuji electric, fuji electric việt nam, đại lý fuji electric tại việt nam, đại lý phân phối chính thức fuji electric, nhà phân phối chính thức fuji electric, đại lý độc quyền fuji electric, nhà phân phối độc quyền fuji electric, tổng đại lý fuji electric, dai ly fuji electric, dai ly phan phoi fuji electric, nha phan phoi fuji electric, fuji electric distributors

   Các thiết bị OTD đang cung cấp :

 24EYH-B32H-TY1 23S-63 24D2-25MZ

24SP-B20H-W 34SP-H10B-W 34EX-B10H-T

34EX-H10B-T 24EYP-L32H-T 34BYP-H20B-T

YFEH-F20H4-S XD4F-B10H3-S 24BY-B10H-TZZY1

24EYY-B32H-TY1 23S-63M 24D2-25OPZ

24SJ-B20H-W 34SJ-H10B-W 34EC-B10H-T

34EC-H10B-T 24EYJ-L32H-T 34BYJ-H20B-T YFEH-F32H4-S

XD4F-B20H3-S 24BK-B10H-TZZY1

24EYK-B32H-TY1 23S-63K 24D2-25MPZ

24SC-B20H-W 34SC-H10B-W 34EJ-B10H-T

34EJ-H10B-T 24EYC-L32H-T 34BYC-H20B-T YFEH-F50H4-S XD4F-L10H4-S 24BM-B10H-TZZY1

24EYM-B32H-TY1 23S-63BD 24D2-63BPZ 24SN-B20H-W 34SN-H10B-W

34EN-B10H-T 34EN-H10B-T 24EYN-L32H-T 34BYN-H20B-T YFEO-L20H1-S XD4F-L20H4-S 24BX-B10H-TZZY1 24EYX-B32H-TY1,AH1490,AH1680,AH1870,AH1428

,AH2342,AH2583,AH2890,AH1890,                 AH0607T-CA1,AH0608T-CA1,AH0608LT-CA1,                    AH1012-CA1,AH1417T-CA1,AH0608LT-CA2                    AH1012-CA2, AH1417T-CA2,AH0607T-CA2,            AH0608T-CA2,

AH0608LT-CA3,AH1012-CA3,AH1

AH1AH0608T-CD1,AH0608LT-CD1,           AH1012-CD1,AH1417T-CD1,AH0608LT-CD2, AH1012-CD2,AH1417T-CD2,AH0607T-CD2,          AH0608T-CD2,AH1470-CA1,AH1418-CA1,   

AH1428-CA1, AH1490-CA1,AH1680-CA1,AH1428-CA2, AH1490-CA2, AH1680-CA2, AH1470-CA2,  AH1418-CA2,AH1428-CA3,  AH1490-CA3,AH1680-CA3 470-CA3,AH1418-CA3,

AH1470-CD1,AH1418-CD1,AH1428-CD1, AH1490-CD1, AH1680-CD1,AH1428-CD2,  AH1490-CD2,AH1680-CD2, 

AH1470-CD2,AH1418-CD2,AH1870-CA1,AH1890-CA1, AH2342-CA1,               AH2583-CA1,AH2890-CA1,AH2342-CA2,    AH2583-CA2,AH2890-CA2,AH1870-CA2,AH1890-CA2, AH2342-CA3,AH2583-CA3,AH2890-CA3,AH1870-CA3,                AH1890-CA3,AH1870-CD1,      AH1890-CD1,AH2342-CD1, AH2583-CD1,              AH2890-CD1,AH2342-CD2,AH2583-CD2,

AH2890-CD2,AH1870-CD2,AH1890-CD2,34BP-H6B-T

34EYN-H20B-T, 24EYH-B32H-TY1 23S-63 24D2-25MZ 24SP-B20H-W 34SP-H10B-W 34EX-B10H-T 34EX-H10B-T 24EYP-L32H-T 34BYP-H20B-T YFEH-F20H4-S XD4F-B10H3-S 24BY-B10H-TZZY1 24EYY-B32H-TY1 23S-63M 24D2-25OPZ 24SJ-B20H-W 34SJ-H10B-W 34EC-B10H-T 34EC-H10B-T 24EYJ-L32H-T 34BYJ-H20B-T YFEH-F32H4-S XD4F-B20H3-S 24BK-B10H-TZZY1 24EYK-B32H-TY1 23S-63K 24D2-25MPZ 24SC-B20H-W 34SC-H10B-W 34EJ-B10H-T 34EJ-H10B-T 24EYC-L32H-T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *