Đại lý phân phối TDK-Lambda

OTD Automation phân phối các sản phẩm hãng sản xuất TDK tại Việt nam.

 • TDK-Lambda AC-DC Power Supplies
 • TDK-Lambda DC-DC Converters
 • TDK-Lambda Programmable Power Supplies
 • TDK-Lambda Filters and Accessories
 • TDK-Lambda Custom Solutions

đại lý tdk lambda | nhà phân phối tdk lambda | bộ nguồn tdk lambda | bộ nguồn một chiều tdk lambda | nhà phân phối tdk lambda

Sản phẩm bộ nguồn AC chuyển sang DC

Pick a product below for more information about that range:

CUS400M

CUS400M

 • NEW RANGE
 • 3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
 • Chassis mount
 • 250W to 400W
 • 1 o/p

CUS600M

CUS600M

 • NEW RANGE
 • 3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
 • Chassis mount
 • 400W to 600W
 • 1 o/p

DTM

DTM

 • NEW MODEL
 • 40W to 300W Medical AC-DC External Power Supplies
 • External
 • 40W to 300W
 • 1 o/p

QS

QS

 • NEW MODEL
 • Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
 • Chassis mount
 • 600W to 1200W
 • 1 o/p

TPS

TPS

 • NEW MODEL
 • 3000W-4080W 3-Phase Input Industrial Power Supplies
 • Chassis mount
 • 3000W to 4080W
 • 1 o/p

CFE400M

CFE400M

 • Medical, AC-DC, digital power solution (300W convection/400W fan cooled)
 • Chassis mount
 • 300W to 400W
 • 1 o/p

CM4

CM4

 • 600W Conduction Cooled Modular Power Supply
 • Chassis mount
 • 600W to 750W
 • 1 to 4

CPFE

CPFE

 • Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
 • Chassis mount
 • 720W to 1008W
 • 1 o/p

CPFE1000FI

CPFE1000FI

 • 720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
 • Chassis mount
 • 720W to 1000W
 • 1 o/p

CSW65

CSW65

 • 40-65W Industrial AC-DC Power Supplies
 • Chassis mount
 • 40W to 65W
 • 1 o/p

CUS100ME

CUS100ME

 • 2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
 • Chassis mount
 • 100W to 100W
 • 1 o/p

CUS1500M

CUS1500M

 • 1500W Medical and Industrial Power Supplies
 • Chassis mount
 • 1500W to 1500W
 • 1 o/p

CUS150M

CUS150M

 • 2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
 • Chassis mount
 • 120W to 150W
 • 1 o/p

CUS200/LD

CUS200/LD

 • Single Output 200W Convection/Conduction Power Supplies
 • Chassis mount
 • 79W to 153W
 • 1 o/p

CUS200M

CUS200M

 • Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies
 • Chassis mount
 • 200.4W to 254.4W
 • 1 o/p

CUS250/LD

CUS250/LD

 • Single Output 250W Low Profile Power Supplies
 • Chassis mount
 • 165W to 252W
 • 1 o/p

CUS30M & CUS60M

CUS30M & CUS60M

 • Single Output 30 – 60W Medical & ITE Power Supplies
 • Chassis mount
 • 30W to 60W
 • 1 o/p

CUS350M

CUS350M

 • Single Output Medical & ITE Power Supplies
 • Chassis mount
 • 348W to 420W
 • 1 o/p

CUT

CUT

 • 35W-75W Low Profile Triple Output power supplies
 • Chassis mount
 • 35W to 75W
 • 3 o/p

DRB

DRB

 • 15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
 • DIN Rail mount
 • 15W to 480W
 • 1 o/p

DRF

DRF

 • 120W-960W Single Output High Efficiency DIN Rail Mount Power Supplies
 • DIN Rail mount
 • 120W to 960W
 • 1 o/p

DRF/HL

DRF/HL

 • 120W-480W DIN Rail Mount Power Supplies for hazardous and marine locations
 • DIN Rail mount
 • 120W to 480W
 • 1 o/p

DRL

DRL

 • 10-100W Low Profile DIN Rail Mount Power Supplies
 • DIN Rail mount
 • 10W to 100W
 • 1 o/p

DT

DT

 • 150W AC-DC External Power Supplies
 • External
 • 140W to 150W
 • 1 o/p

EFE

EFE

 • 300W – 400W Digital AC-DC power supplies
 • Chassis mount
 • 300W to 400W
 • 1 to 2 o/ps

EFE-M

EFE-M

 • 300W – 400W medical AC-DC digital power supplies
 • Chassis mount
 • 200W to 400W
 • 1 to 3 o/ps

EVS

EVS

 • 300-600W Constant Current Power Supplies
 • Chassis mount
 • 300W to 600W
 • 1 o/p

FPS

FPS

 • 1U Front End Power supply
 • Rack mount (Hot swap)
 • 864W to 1008W
 • 1 o/p

GWS

GWS

 • 250W & 500W ErP Compliant Power Supplies
 • Chassis mount
 • 250W to 500W
 • 1 o/p

GXE600

GXE600

 • Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
 • Chassis mount
 • 600W to 600W
 • 1 o/p

HFE

HFE

 • 1600-2500W 1U Hot Swap Front End Power supply
 • Rack mount (Hot swap)
 • 1584W to 2500W
 • 1 o/p

HWS

HWS

 • 300W – 1560W Industrial Power Supplies
 • Chassis mount
 • 198W to 1560W
 • 1 o/p

HWS HD

HWS HD

 • 33W – 1560W Rugged Power Supplies
 • Chassis mount
 • 33W to 1560W
 • 1 o/p

HWS ME

HWS ME

 • 30W – 1500W Single output medical power supplies
 • Chassis mount
 • 30W to 1560W
 • 1 o/p

HWS-A

HWS-A

 • 15-150W Industrial Power Supplies
 • Chassis mount
 • 10W to 158.4W
 • 1

HWS-P

HWS-P

 • 300W & 600W Peak power industrial power supplies
 • Chassis mount
 • 300W to 601W
 • 1 o/p

KAS

KAS

 • 2-4W Wide AC-DC Input PCB Mount Power Supplies
 • PCB mount
 • 2W to 4W
 • 1

KM

KM

 • 15W – 40W AC-DC pcb mount medical power supply
 • PCB mount
 • 10W to 40W
 • 1 – 3 o/p

KMS-A

KMS-A

 • 15-60W Medical AC-DC PCB Mount Power Supplies
 • PCB mount
 • 15W to 60W
 • 1 o/p

KPSA

KPSA

 • 5W-15W Board Mount Power Supplies
 • PCB mount
 • 4W to 15W
 • 1 o/p

KWS-A

KWS-A

 • Single Output 5W to 25W AC-DC PCB Mount Power Supplies
 • PCB mount
 • 5W to 26.4W
 • 1 o/p

LS

LS

 • 20W – 200W Single Output General Purpose Power Supplies
 • Chassis mount
 • 20W to 200W
 • 1 o/p

NV-Power Configurable

NV-Power Configurable

 • Chassis Mount AC-DC Power supplies
 • Chassis mount
 • 180W to 180W
 • 1 to 5 o/ps

NV-Power Modular

NV-Power Modular

 • Chassis mount AC-DC Power supply
 • Chassis mount
 • 151W to 1150W
 • 1 to 8

PF

PF

 • Rectifier & Power Factor Correction Modules
 • PCB mount
 • 756W to 1512W
 • 1 o/p

PFE

PFE

 • 300W – 1008W AC-DC Power Module
 • PCB mount
 • 300W to 1008W
 • 1 o/p

PFH500F

PFH500F

 • 500W AC-DC Power Module
 • PCB mount
 • 504W to 504W
 • 1 o/p

QM

QM

 • 550W – 2000W Modular power supply
 • Chassis mount
 • 550W to 2000W
 • 1 to 18 o/p

RFE

RFE

 • 1000-2500W Single output 1U front end power supplies
 • Chassis mount
 • 992W to 2500W
 • 1 o/p

RWS-B

RWS-B

 • 50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
 • Chassis mount
 • 50W to 1500W
 • 1 o/p

SWS600/1000L

SWS600/1000L

 • 600W & 1000W Low Profile Single Output Power Supplies
 • Chassis mount
 • 600W to 1056W
 • 1 o/p

Vega

Vega

 • Modular 450, 650 and 900W power supplies
 • Chassis mount
 • 300W to 900W
 • 1 to 11 o/ps

Vega-Lite

Vega-Lite

 • Vega-Lite Modular Power Solutions
 • Chassis mount
 • 480W to 900W
 • 1 to 11 o/ps

XMS500

XMS500

 • 500W, Configurable, Class I or II AC-DC power supply
 • Chassis mount
 • 500W to 500W
 • 1 o/p

ZMS

ZMS

 • 100W Single Output Medical Power Supplies
 • Chassis mount
 • 80.4W to 100.8W
 • 1 o/p

ZWD

ZWD

 • 100W – 225W Dual Output AC-DC Power supplies
 • Chassis mount
 • 100W to 225W
 • 2 o/ps

ZWS240RC-24

ZWS240RC-24

 • 240W OVC III PCB-type AC-DC Power Supply
 • Chassis mount
 • 240W to 240W
 • 1 o/p

ZWS-B

ZWS-B

 • 10-30W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
 • Chassis mount
 • 10W to 30W
 • 1 o/p

ZWS-BAF

ZWS-BAF

 • 50-300W PCB-type AC-DC Power Supplies
 • Chassis mount
 • 33W to 302.4W
 • 1 o/p

ZWS-BP

ZWS-BP

 • 150-240W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
 • Chassis mount
 • 150W to 240W
 • 1

Alpha 1000-1500 (CA)

Alpha 1000-1500 (CA)

 • 1000 & 1500W modular power supplies
 • Chassis mount
 • 1000W to 1500W
 • 1 to 16 o/ps

CSS

CSS

 • 40-150W medical AC-DC power supplies
 • Chassis mount
 • 40W to 150W
 • 1 o/p

DLP

DLP

 • 75-240W DIN Rail mount power supply
 • DIN Rail mount
 • 75W to 240W
 • 1 o/p

DPP

DPP

 • 15-960W DIN Rail mount power supply
 • DIN Rail mount
 • 15W to 960W
 • 1 o/p

DSP

DSP

 • 7.5-100W low profile DIN Rail mount power supply
 • DIN Rail mount
 • 7.5W to 100W
 • 1 o/p

JWT

JWT

 • 75W – 100W Triple output industrial power supplies
 • Chassis mount
 • 75W to 100W
 • 3 o/ps

KWD

KWD

 • 5W – 15W Compact AC-DC PCB Mount Power Supplies
 • PCB mount
 • 5W to 15W
 • 1 to 2 o/ps

LZSA

LZSA

 • 500W – 1500W Single Output Industrial Power Supplies
 • Chassis mount
 • 504W to 1512W
 • 1 o/p

MTW

MTW

 • 15W – 60W Low Profile Triple Output Power Supplies
 • Chassis mount
 • 16W to 62W
 • 3 o/ps

RTW

RTW

 • 50W – 300W Single Output Industrial AC-DC Power Supplies
 • Chassis mount
 • 41W to 312W
 • 1 o/p

ZP

ZP

 • Low Profile AC-DC Power supplies
 • Chassis mount
 • 14W to 60W
 • 1 to 3

ZPSA

ZPSA

 • 20W, 40W, 60W & 100W Low Profile AC-DC Power supplies
 • Chassis mount
 • 14W to 100W
 • 1 o/p
ZWQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *