Nhà phân phối TDK Lambda

đại lý tdk lambda | nhà phân phối tdk lambda | bộ nguồn tdk lambda | bộ nguồn một chiều tdk lambda | nhà phân phối tdk lambda

TDK Lambda việt nam

Công ty OTD Automation nhà phân phối các sản phẩm TDK Lambda tại Việt nam, để có giá tốt nhất vui lòng liên hệ chúng tôi.

Pick a product below for more information about that range:

DDA

DDA

 • NEW RANGE
 • 250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
 • DIN Rail mount
 • 250W to 500W
 • 1- 2 o/ps

i7C

i7C

 • NEW RANGE
 • 300W, 9-53V Input, Buck-Boost Non-isolated DC-DC Converters
 • POL Non isolated
 • 300W to 300W
 • 1 o/p

i6A

i6A

 • NEW MODEL
 • 250W, 9-40V and 9.53V Input Non-isolated DC-DC Converter
 • POL Non isolated
 • 46.2W to 250W
 • 1 o/p

PH-A

PH-A

 • NEW MODEL
 • 50W-600W High Density Power Modules
 • Isolated PCB mount
 • 50W to 600W
 • 1 o/p

CC-E

CC-E

 • 1.5W-25W Single & Dual DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 1.5W to 25W
 • 1 to 2 o/ps

CCG

CCG

 • 15 – 30W DC-DC Converters
 • Isolated PCB mount
 • 15W to 30W
 • 1 o/p

CC-P-E

CC-P-E

 • 15W-30W DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 14.9W to 30W
 • 1 o/p

CN-A

CN-A

 • 30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 30W to 200W
 • 1 o/p

DPX

DPX

 • DINRail mount DC-DC converters
 • DIN Rail mount
 • 14.9W to 60W
 • 1 to 3 o/ps

EZA11kW

EZA11kW

 • 11,000W Bi-Directional DC-DC Converter
 • Chassis mount
 • 11000W to 11000W
 • 1 o/p

EZA2500-32048

EZA2500-32048

 • 2500W Bi-Directional DC-DC Converter
 • Rack mount
 • 2500W to 2500W
 • 1 o/p

GQA

GQA

 • 120W Industrial Quarter Brick Converters
 • Isolated PCB mount
 • 120W to 120W
 • 1 o/p

HQA

HQA

 • 85W – 120W Harsh Environment Quarter Brick Converters
 • Isolated PCB mount
 • 85W to 120W
 • 1 o/p

i3A

i3A

 • 100W, 9-53V Input Non-isolated DC-DC Converters
 • POL Non isolated
 • 100W to 100W
 • 1 o/p

iAF

iAF

 • 20A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
 • POL Non isolated
 • 14W to 110W
 • 1 o/p

iAH

iAH

 • 40A Non-isolated SMT Point of Load
 • POL Non isolated
 • 28W to 110W
 • 1 o/p

iBF

iBF

 • 12A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
 • POL Non isolated
 • 8.4W to 60W
 • 1 o/p

iBH

iBH

 • 20A Non-isolated SMT Point of Load
 • POL Non isolated
 • 14W to 110W
 • DC-DC / 1 o/p

iCF

iCF

 • 3A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
 • POL Non isolated
 • 2.1W to 15W
 • 1 o/p

iCG

iCG

 • 6A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
 • POL Non isolated
 • 4.2W to 30W
 • 1 o/p

iCH

iCH

 • 85W, 12A Non-isolated SMT Point of Load
 • POL Non isolated
 • 85W to 85W
 • 1 o/p

iEA

iEA

 • 67W-78W Eighth Brick DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 66W to 78W
 • 1 o/p

iEH

iEH

 • 300-317W Eighth Brick Converter
 • Isolated PCB mount
 • 300W to 317W
 • 1 o/p

iFB

iFB

 • 557-600W Isolated DC-DC Converters
 • Isolated PCB mount
 • 557W to 600W
 • 1 o/p

iQG

iQG

 • 300-504W Quarter Brick DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 300W to 504W
 • 1 o/p

iQL

iQL

 • 72-308W Quarter Brick DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 150W to 300W
 • 1 o/p

PXA

PXA

 • 15W DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 11.6W to 15W
 • 1 to 2 o/ps

PXB

PXB

 • 15W Single & Dual DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 13.2W to 15W
 • 1 to 2 o/ps

PXC

PXC

 • 5W Isolated DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 3.3W to 6W
 • 1 to 2 o/ps

PXC-M

PXC-M

 • 3W, 6W & 10W Medical Isolated DC-DC Converters
 • Isolated PCB mount
 • 3W to 10W
 • 1 to 2 o/ps

PXD

PXD

 • Isolated PCB mount DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 6.6W to 30W
 • 1 to 2 o/ps

PXE

PXE

 • 20W-30W DC-DC Converter
 • Isolated PCB mount
 • 19.8W to 30W
 • 1 to 2 o/ps

PXF

PXF

 • 40W&60W DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 24W to 60W
 • 1 to 3 o/ps

Vega DC

Vega DC

 • 450W DC-DC converter
 • Chassis mount
 • 450W to 450W
 • 1 to 10 o/ps

CE1000

CE1000

 • 1.75W-30W DC-DC POL converters
 • POL Non isolated
 • 1.75W to 30W
 • 1 o/p

iQE

iQE

 • 108-204W Quarter Brick DC_DC converter
 • Isolated PCB mount
 • 108W to 204W
 • 1 o/p

iSA

iSA

 • 75-82.5W Sixteenth Brick DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 75W to 82.5W
 • 1 o/p

PAE

PAE

 • 50W-100W Eighth Brick DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 36W to 100W
 • 1 o/p

PAF

PAF

 • 264W-702W Isolated DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 264W to 702W
 • 1 o/p

PAH

PAH

 • 300, 350, 450W Isolated PCB mount DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 300W to 450W
 • 1 to 2 o/ps

PL

PL

 • 3.75W-100W DC-DC POL converters
 • POL Non isolated
 • 3.75W to 100W
 • 1 o/p

PV/PVD

PV/PVD

 • Single In-Line DC-DC converters
 • Isolated PCB mount
 • 1.5W to 3W
 • 1 to 2 o/ps

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *