Đại lý Taiyo Electric Việt Nam

OTD Automation đại lý Taiyo việt nam đại lý Taiyo, nhà phân phối Taiyo, đại lý phân phối Taiyo, Taiyo việt nam, đại lý Taiyo tại việt nam đại lý phân phối chính thức Taiyo nhà phân phối chính thức Taiyo đại lý độc quyền Taiyo nhà phân phối độc quyền Taiyo tổng đại lý Taiyo dai ly Taiyo dai ly phan phoi Taiyo nha phan phoi Taiyo distributors

10A-6 CC100B200-Y
10A-2 CC125B100
70H-81FB80CB350-AB-J
160H-1R6EA100BB400-ACAJ2
10Z-3-AD40B100
70H-8 1TA150CN300-AO
RB58CS6SD5D
10A-6 CB125N100-A0
SR562-RN
TAIYO EAC-10
TAV1S-10F
TAV1S-10L
TAIYO 10Z-3 FK20N75
BL5SG40P1200
10A-6CB63B40B1
TAV3R-45LG019
35H-3R1FA32-B-27-AX111CE
210H-32FA80BH200
ASF-11-30
140H-82FY50BB980-AB
TAM4-015S
10A-6 CC100B200-Y
10A-2 CC125B100
70H-81FB80CB350-AB-J
160H-1R6EA100BB400-ACAJ2
10Z-3-AD40B100
70H-8 1TA150CN300-AO
RB58CS6SD5D
10A-6 CB125N100-A0
SR562-RN
TAIYO EAC-10
TAV1S-10F
TAV1S-10L
TAIYO 10Z-3 FK20N75
BL5SG40P1200
10A-6CB63B40B1
10A-2 10A-2R 10A-2V2 10A-2K2 10A-2D 10A-2RD
10A-3 10A-6 10A-6V 10A-6D 10A-6VD 10A-6L
10B-6 10BD-6 10H-6 10H-2 10Z-2
7AL-3 DC7R.DC7HR DC7D.DC7HD
10Z-3 10Z-3SR 10Z-3V2 10Z-3D

10Z-3SH 10Z-3L1 10Z-3L2
10F-1 10F-2 10G-2 10G-3
10S-1 10S-1G 10S-1R 10S-1RG 10S-5 10S-6
10S-6G 10S-6C-10S-6RE 10S-6REC
10Z-3 10Z-3SR 10Z-3V2 10Z-3D

10Z-3SH 10Z-3L1 10Z-3L2
10F-1 10F-2 10G-2 10G-3
10S-1 10S-1G 10S-1R 10S-1RG 10S-5 10S-6
10S-6G 10S-6C-10S-6RE 10S-6REC
7W-1N 7W-1SRN 7W-1B
10S-6 SD63N35
210H-32FA80BH200
TAV3R-45LG019
ASF-11-30
35H-3R 1FA32-B-27–AX111CE
OH-05
140H-8 2FY50BB 980-AB
TAM4-015LG160
140H-8R2CB63BB350-ABAJ2-YL
H5HD-02E
70H-8 2LB40BB480-BA
140H-8 2CB40BB700AB-Y
70H-8 2CA63CB200-AB-TL
ASF-11-20
140H-8 1FY140BB700-AB-L-X
140H-8 2FY32BH-200-AC
140H-8 2FY32BH-200-AC
160S-1R1SD63N30TCF2-LX
160S-1R1SD63N30TCF2-LX
TD-15AT
140H-8 1FY80CB110-AB
35Z-1R-1FA25N10-AOE1
70H-8 2LB40BB480-BA
EAL-08
5BR-08E-20S4
100Z-1HYDRAULIC.CYL 1FA20B91

DC7/PKS-040
XDCF-80-450
10S-1RSD50N25-00
3EC-8E
AS1/PKS-050
10Z-1 SD16N15S
10Z-3 SD32B180
TSB2515-800L
140H-8 1FY50BB170-AB
140H-8 1FY200CB90-AC
140H-8 1FE160AB320-AC
140H-8 1LC32BB50-BD
LE2-4809-08
140H-8R 2FE140BB280-BAAJ2-Y
TAV3R-45FG031-1
TAM4-015FG005
TAM4-015LBG 020
5ER-08E-20S4-X
S25C φ100-800
S25C φ100-580
TAM4-015F
TAM4-015L
TPH-020040-R1-L
S25C φ150-700
S25C φ150-700
10A-6 SD100B200-AA
4X-CE111
60S-1 6SD63N35
10S-1 SD63N10
L-A2M25N040SD
HR0Z-2ZS4
LE2-3603-03
10A-6 SD50B100-AA
TAM4-015S
AX215CE-1
AX105CE
10A-6 SD100B250-AA
ZR3
SC713-10-1
T10
AX101CE
160S-1 6SD20N20
160S-1 6SD80N20
SR105
SA-08
TAM4-010S
10S-1 SD63N25
LE2-6006-18
AX-111
160S-1 6SD80N80
LE2-3606-03
10Z-3 SD25N100
10S-1 SD63N35
10S-1 SD25N10
10Z-3 SD32N25
SM-102

10A-6CB63B127-BB-S-X
10A-6CB63B150-Y-X
10A-6CB63B65-U1-X
10A-6CB63B69-U1-X
10A-6FA32B25-U1
10A-6FA63B1080-U1-X
10A-6LB100B1200-BB-X
10A-6LB100B12OO-DD-X
10A-6LB50B145-BBU1-X
10A-6LB50B145-DDU1-X
10A-6SK125B1450-CC-X
10A-6TC32B145
10A-6TC32B75-AA-S-X
10A-6TC50B240-S-X
10A-6TC50B260-BBU2-S-X
10A-6TC50B300-AA-S-X
10A-6TC63B150-BB-Y-X
10A-6TC63B176-BB-X
10A-6TC63B223-BB-X
10A-6TC63B251-AA-S-X
10Z-3SK32N25-B1
10Z-3TK25N135B
10Z-3TK25N55-B
10S-1GSD32GN25T
10Z-3 SK32N25
DFM2-1000
DFS3-1200-DC24VL-25
SR552-CN28QW
VS552-RMM1DL
F5M36N050-3
AX205CE-1,DC5-30V
RL2SD16H-350
ZR3
35S-1 6SD25N25
35H-31SD32B115-AB
35H-31LB32B75-BD
AX105CE
10S-1RSD40N10-00
160S-1 3LA 32N20T
160S-1R 6SD40N35-AF2
35H-31LB32B75-BD
35H-31SD32B80
35Z-1 1SD25N75
LHF-50-100
100Z-1 1FA20B85
160S-1 3LA32N20T
100H-2 2FA 125BB150-AB
160S-16SD 50N50
140H-8 2FY 40BB470-AC
ESC11-B
SR562-RMM8QW
AX111CE
70H-8RD1FA50CB125-ABOO
SR562-RMM8QW
35H-31SD32B80-AB
AX111CE
70H-8RD1FA50CB125-ABOO
AX115CE
10S-1 SD 32N50
RB54CN3SD5DL

160S-1RD 6SD32N60T-AF2
L-A2N27S025SD-C
A2M36S025SD-C
5HR-06E-22S4
5HD-08E-22S4
5HR-08E-20S4
5BR-08E-20S4
5HC-10S-20S4
E1008-08-5ED
5HD-08E-20S4
DFS-1000-DC24V-25
10S-1RG SD32N80-A2
BR215
140H-81FY100BB245-GAD
HQS2R,6SD40N20-AF1
ENRZ-TU020-S
L-A2N27S025SD-C
NH8/PKS2-063C
160S-1 6LA32N80T
10S-1RG SD50N80-C2
MCMA-11-20-450
TC80B1650-DB-X
TAV3R-45LG019
10Z-3 TA32N10
10Z-3TA40N25-A1-B
DFS3-1000-DC24VT-25
70H-8R 1LA50CB700-AB00-J
DPS-40-50
5ER-8E
10H-2 1FA125N170
A2M36N025
A2M36S025SD-C
140H-8R 6FY50BB30-BDAJ2Y
10Z-3AD40B100
140H-82CB40BB200-AB
DPS-40-100
10S-1SD32N35
10S-1 ST50N75T
10S-1 SD63N50
140H-8 1FY63BB145-GAC
140H-8 1FY63CB200-AB
70H-8 2FA40BB40-AB
140H-8R 1FY50BB150-ABAH2
140H-82CB40BB700-AB-Y
10A-2 CB80B150-AB
A2M36N025 SD
8F400S
160S-1 6SD63N40-T-L
8F600S
10A-2 CC125B100MAX PRESS
TD-15AM
35H-3 1CA32B55-AB
140H-8R 1FY100CB150-AB
LHF-40-80
140H-8 1CB63BB850-AB-Y
TAM4-010 LG010
140H-7 1CB63BB850AB-Y
140H-8 1FY100CB100-AB
DC7/PKS-040
XDCF-80-450
10S-1RSD50N25-00
3EC-8E
AS1/PKS-050
10Z-1 SD16N15S
10Z-3 SD32B180
TSB2515-800L
140H-8 1FY50BB170-AB
140H-8 1FY200CB90-AC
140H-8 1FE160AB320-AC
140H-8 1LC32BB50-BD
LE2-4809-08
140H-8R 2FE140BB280-BAAJ2-Y
TAV3R-45FG031-1
TAM4-015FG005
TAM4-015LBG 020
5ER-08E-20S4-X
S25C φ100-800
S25C φ100-580
TAM4-015F
TAM4-015L
TPH-020040-R1-L
S25C φ150-700
S25C φ150-700
10A-6 SD100B200-AA
4X-CE111
60S-1 6SD63N35
10S-1 SD63N10
L-A2M25N040SD
HR0Z-2ZS4
LE2-3603-03
10A-6 SD50B100-AA
TAM4-015S
AX215CE-1
AX105CE
10A-6 SD100B250-AA
ZR3
SC713-10-1
T10
AX101CE
160S-1 6SD20N20
160S-1 6SD80N20
SR105
SA-08
TAM4-010S
10S-1 SD63N25
LE2-6006-18
AX-111
160S-1 6SD80N80
LE2-3606-03
10Z-3 SD25N100
10S-1 SD63N35
10S-1 SD25N10
10Z-3 SD32N25
SM-102
X105
AX115
140H-8R 2FY40BB160-BDAF
10A-5–SD80B250-AB(10A-6 SD80B250-AA)
10A-5–SD80B250-AB(10A-6 SD80B250-AA)
L-A2M27SO25-SD-C
F-A2M25N040SD
160S-1/6SD40N40
160S-1R/6SD40N40-AJ2
NBH3-60
10S-1RG,SD25N15TE2
NH8R/PKS6-032B
10A-6 SD80B250-AB
A2M2OS016SD-C
L3-241
70H-8 2FA63CH80-BC-X
70H-8R2FA40BB405-ABBF2-L
100S-1R6SD40N15TBN2-L(A=45)
70H-8R2FA50CB65-ABBF2-L
70H-8R2FA40BB405-ABBF2-L
100S-1R6SD40N15TBN2-L(A=45)
70H-8R2FA50CB65-ABBF2-L
70H-8R1FA50CB250   BABF2
PA43H-1S8L(DA43H-1S8L)
MDA10C-01
160S-16-D40N70
100H-2SD32BB12-AB
100H-2SD32BB20-AB
140H-8 1TC32BB120-AD-X,
DFS3-1000-DC24V
00S-1R6SD32N70-AH2
100Z-1 1FA20B150
100Z-1 6SD32B80
100Z-11FA20B80
10A-6 SD50B100-AA
10A-6 SD50B300-AA
10A-6 SD50B200-AA
10A-6 SD80B20-AA

ASU-11-30
35S-1 6SD40N25
NBH-80
SR562-DN32DW
SR562-CMM2DW
SR562-CN32DW
VS552-RMM1DL
10Z-3 BD25N85
10S-1 ST50N75T
140H-8R-1FY63CB250-DA00
NBH3-60
AX115,DC5-30V
RFH-16
(10Z-3)RYA-10-A
(10Z-3)SD32-25-B
10S-1,SD20N10
10A-2TA80B40AB-Y
AX115CE DC5-30V
10A-6GTC80B125-B
HR025-24S4 + 5ER-08E
35Z-1 1SD25N75
DFS3-5000-DC24
160S-1 3LA 32N20T
ESC11-B
160S-IR6SD40N40-BF2
35H-31SD32B115-AB
35H-31SD32B80-AB
35S-1D  6SD32N5
35S-1D 6SD50N40
W-A2M16NO12-C
35H-31LB32B75-BD
35H-31SD32B115-AB
35H-31SD32B80-AB
35H-31SD50B20-AB
35S-16SD25N10
35S-16SD20N25
35Z-1R1FA20N70-00
35S-1 6SD25N10
35Z-1 1SD25N75
A2M20NO16SD
AX111CE DC5-30V  AC5-120V
10A-6SD50B400-AA
35H-3 1FA32B60-BD
T-10
35S-1 6SD40N30
35H-3 1FA32B300
35S-1R6SD32N30AR1

 

10A-6 SD50B100-AA
10A-6 SD50B300-AA
10A-6 SD50B200-AA
10A-6 SD80B20-AA
10A6-FA80B300,
10A-6G SD50B300-AA
10G-2 PL32N150
10G-2 PL32N50
10S-1RG SD50N30-T-00
10S-1 ST50N75T
10S-1SD32N15
10Z-3-AD40B100
10Z-3/SD16N75
10Z-3AD40B120
10Z-3-SD40 N300,
10Z-3TK40B50-B
160S-16SD25N20
160S-16SD32N20
160S-16SD32N15
160S-16SD40N25
160S-16SD50N25
160S-16LD40N40
160S-1D  6LA40N25
160S-1R 6SD50N25-00
160S-1R 6SD 50N15-T-AF2
160S-1R1SD63N30TCF2-L-X,S/N:68D6820603310-0308
160S-1R6SD40N40-AJ2
35H-2ICB35B75-BA
35H-3 1LB63N120
35H-31FA32B150-DA
35H-3R 1CB63B500-RE-2 ,
35H-3RIFA40B75
35S-1 6SD25N25
35S-1R6SD32N30-AF1
35S-6SD20N25,35S-1 6SD20N25
35Z-11FA20N50-X A=40mm
35Z-1R1FA20N70
35Z-IISD25N90
4PN-20
53000135 35H-3  1SD32B115-AB
5ED-08E-20-S4
5ER-8E
5ER-8E-24S4
70H-81FA32BB550-BD
70H-81FA32BB640-DA
70H-81FA32BB650-BD
70H-81FA32BB740-BA
70H-81FA32BB740-DA
70H-81FABB650-BD
70H-81LB50BB285-DA
70H-82LB40BB805-DA-L
70H-8R 2FA32BB200-ABBF3
70H-8R1FA50CB50-ABCO
70H-8R1F-A63CB175-ABAH2-L
70H-8R2FA50CB150-ABAG1-L
70H-8R2FA50CB75-ABAG1-L
70H-8RD1FA50CB125-ABOO
70H-8RD1FA50CB15-BCOO
70H-8RD1FA50CB40-BCOO
7N-1 D10*10
AHU2-063-010
AHU2-100-020
AX101CE
AX105CE   DC5-30V
AX205CE-1
AX20B
CLI TR CH63H50-00-Y-05AG104, OLD TYPE:AVACY-63-100-RU,S/N:CO5AG 10400-1
CLI TR CH63H50-00-Y-05AG104, OLD TYPE:AVACY-63-50-RU,S/N:CO5AG 10400-1
DA432-1S8L
S311D-4-L-O
SC502
SC711-06-1
SC711-08-1
sh3-p20
SR542-RMM1DW
SR552-RN22RK
SR562-DMM1DW,
SR562-EMM1DW,
SR562-RMM1DW,
TAM4-015FG080
TAV3S-20L
TAV3R-20FG023
TAV3R-20FG023-1
TAV3S-10LG005
TAM4-015S
TD/20AN001
W-A2M20S016SD-C
XHF2R-32-11.8T-01BC082
XHF2R-32-11.8T-02BC101
XHF2R-50-15T-02BC102
XHS3R-11.8-99BC040
XHS3R-15.8-99BC041
XHS3R-15-99BC041
XHS3R-40-11.8T-06BC317
XHS4R-15.8-04BC324
XHS4R-15.8-99BC044
10A-6 CC100B200-Y
10A-2 CC125B100
140H-82FY50BB980-AB
TAM4-015S
10A-6 CC100B200-Y
10A-2 CC125B100
70H-81FB80CB350-AB-J
160H-1R6EA100BB400-ACAJ2
10Z-3-AD40B100
70H-8 1TA150CN300-AO
RB58CS6SD5D
10A-6 CB125N100-A0
SR562-RN
TAIYO EAC-10
TAV1S-10F
TAV1S-10L
TAIYO 10Z-3 FK20N75
BL5SG40P1200
10A-6CB63B40B1
10S-6 SD63N35
210H-32FA80BH200
TAV3R-45LG019
ASF-11-30
35H-3R 1FA32-B-27–AX111CE
OH-05
140H-8 2FY50BB 980-AB
TAM4-015LG160
140H-8R2CB63BB350-ABAJ2-YL
H5HD-02E
70H-8 2LB40BB480-BA
140H-8 2CB40BB700AB-Y
70H-8 2CA63CB200-AB-TL
ASF-11-20
140H-8 1FY140BB700-AB-L-X
140H-8 2FY32BH-200-AC
140H-8 2FY32BH-200-AC
160S-1R1SD63N30TCF2-LX
160S-1R1SD63N30TCF2-LX
TD-15AT
140H-8 1FY80CB110-AB
35Z-1R-1FA25N10-AOE1
70H-8 2LB40BB480-BA
EAL-08
5BR-08E-20S4
1FA20B91
160S-1RD 6SD32N60T-AF2
L-A2N27S025SD-C
A2M36S025SD-C
5HR-06E-22S4
5HD-08E-22S4
5HR-08E-20S4
5BR-08E-20S4
5HC-10S-20S4
E1008-08-5ED
5HD-08E-20S4
DFS-1000-DC24V-25
10S-1RG SD32N80-A2
BR215
140H-81FY100BB245-GAD
HQS2R,6SD40N20-AF1
ENRZ-TU020-S
L-A2N27S025SD-C
NH8/PKS2-063C
160S-1 6LA32N80T
10S-1RG SD50N80-C2
MCMA-11-20-450
TC80B1650-DB-X
TAV3R-45LG019
10Z-3 TA32N10
10Z-3TA40N25-A1-B
DFS3-1000-DC24VT-25
70H-8R 1LA50CB700-AB00-J
DPS-40-50
5ER-8E
10H-2 1FA125N170
A2M36N025
A2M36S025SD-C
140H-8R 6FY50BB30-BDAJ2Y
10Z-3AD40B100
140H-82CB40BB200-AB
DPS-40-100
10S-1SD32N35
10S-1 ST50N75T
10S-1 SD63N50
140H-8 1FY63BB145-GAC
140H-8 1FY63CB200-AB
70H-8 2FA40BB40-AB
140H-8R 1FY50BB150-ABAH2
140H-82CB40BB700-AB-Y
10A-2 CB80B150-AB
A2M36N025 SD
8F400S
160S-1 6SD63N40-T-L
8F600S
10A-2 CC125B100MAX PRESS
TD-15AM
35H-3 1CA32B55-AB
140H-8R 1FY100CB150-AB
LHF-40-80
140H-8 1CB63BB850-AB-Y
TAM4-010 LG010
140H-7 1CB63BB850AB-Y
140H-8 1FY100CB100-AB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *