Đại lý  Kraus & Naimer

 

 

                                              kraus-naimer-viet-nam

 OTD Automation đại lý Kraus & Naimer  việt nam, đại lý Kraus & Naimer , nhà phân phối Kraus & Naimer   , đại lý phân phối  Kraus & Naimer   , Kraus & Naimer    việt nam, đại lý Kraus & Naimer  tại việt nam, đại lý phân phối chính thức Kraus & Naimer   , nhà phân phối chính thức  Kraus & Naimer   , đại lý độc quyền  Kraus & Naimer   , nhà phân phối độc quyền  Kraus & Naimer   , tổng đại lý Kraus & Naimer , dai ly  Kraus & Naimer   , dai ly phan phoi  Kraus & Naimer   , nha phan phoi  Kraus & Naimer   , Kraus & Naimer    distributors

CÁC MÃ HÀNG THÔNG DỤNG:

 

CA10-A023-600E    Voltmeter 3P, 3 w RS-ST-TR
CA10-A023-620E    Voltmeter 3P, 3 w L1-L2- L2-L3- L3-L1
    
CA10-A025-600E    Voltmeter 3P, 3 w (4W) TR-ST-RO-SO-TO
CA10-A025-620E    Voltmeter 3P, 3 w (4W) L3-L1- L2-L3- L1-L2 -L1-N -L2-N -L3-N
    
CA10-A027-600E    Volt-ammeter 3P, 3ct ph1 -ph2 -ph3 – Off
CA10-A028-600E    Volt-ammeter 3P, 3ct 1 – 2 – 3 -4
CA10-A033-600E    Volt-ammeter 3P, 4W, 3 ct , Off – 1 -2 – 3
CA10-A035-600E    Volt-ammeter 3P, 3 W, 3 ct, Off – 1 – 2 – 3
CA10-A036-600E    Ammeter – 1pole , 4ct , 4 – 1 – 2 – 3
CA10-A036-620E    Ammeter – 1pole , 4ct , 4 -1 – 2 -3
CA10-A037-600E    Ammeter – 2pole , 2ct 1 – 0 – 2
CA10-A037-620E    Ammeter – 2pole , 2ct 1 – Off – 2
CA10-A037-621E    Ammeter – 2pole , 2ct 1 – Off – 2
CA10-A038-600E    Ammeter – 2pole , 2ct 3 – 0 – 1 – 2
CA10-A038-620E    Ammeter – 2pole , 2ct 3 – Off – 1 – 2
CA10-A038-621E    Ammeter – 2pole , 2ct 3 – Off – 1 – 2
CA10-A039-600E    Ammeter – 2pole , 4ct 4 – 1 – 2 – 3
CA10-A039-620E    Ammeter – 2pole , 4ct 4 – 1 – 2 – 3
CA10-A046-600E    Ammeter – 1pole , 1ct   0 – 1
CA10-A046-620E    Ammeter – 1pole , 1ct   Off / On
CA10-A046-621E    Ammeter – 1pole , 1ct   Off / On
CA10-A048-600E    Ameter – 1pole , 3ct 3 – 0 – 1 – 2
CA10-A048-620E    Ammeter – 1pole , 3ct 3 – 0ff -1 -2
CA10-A048-621E    Ammeter – 1pole , 3ct B – OFF- R -Y
CA10-A048-622E    Ammeter – 1pole , 3ct B – OFF- R -Y
CA10-A048-623E    Ammeter – 1pole , 3ct   3 – Off – 1 – 2

CA10-A200-600E     1pole , 0 – 1
CA10-A200-620E     1pole , 0ff – on
CA10-A200-621E     1pole , 0ff – on
CA10-A200-622E     1pole , FRAN – TILL
CA10-A200-623E     1pole , FRAN – TILL
CA10-A200-624E     1pole , FRAN – TILL
CA10-A200-625E     1pole , O – 1
CA10-A201-600E     2pole , 0 – 1
CA10-A201-620E     2pole , 0ff – on
CA10-A201-621E     2pole , 0ff – on
CA10-A201-622E     2pole , FRAN – TILL
CA10-A201-623E     2pole , FRAN – TILL
CA10-A201-624E     2pole , FRAN – TILL
CA10-A201-625E     2pole , O – 1
CA10-A202-600E     3pole , 0 – 1
CA10-A202-620E     3pole , 0ff – on
CA10-A202-621E     3pole , 0ff – on
CA10-A202-622E     3pole , FRAN – TILL
CA10-A202-623E     3pole , FRAN – TILL
CA10-A202-624E     3pole , FRAN – TILL
CA10-A202-625E     3pole , O – 1
CA10-A202-626E     3pole , 0 – 1 tay cầm màu đỏ
CA10-A203-600E     4pole , 0 – 1
CA10-A203-620E     4pole , 0ff – on
CA10-A203-621E     4pole , 0ff – on
CA10-A203-622E     4pole , FRAN – TILL
CA10-A203-623E     4pole , FRAN – TILL
CA10-A203-624E     4pole , FRAN – TILL

CA10-A002-600E    
CA10-A004-600E      
CA10-A004-620E    
CA10-A004-621E    
CA10-A004-622E    
CA10-A004-623E      
CA10-A004-624E    
    
CA10-A005-600E      
CA10-A005-620E    
CA10-A005-621E    
CA10-A005-622E    
CA10-A005-623E      
    
CA10-A007-600E    
CA10-A007-620E    
CA10-A007-621E    
CA10-A007-622E    
CA10-A007-623E    
CA10-A007-624E    
    
CA10-A008-600E    
CA10-A008-620E      
CA10-A008-621E      
CA10-A008-622E       
    
CA10-A010-600E      
CA10-A010-620E        
CA10-A010-621E        
CA10-A010-622E        
    
CA10-A011-600E    
    
CA10-A017-600E    
CA10-A017-620E    
CA10-A019-600E    
CA10-A019-620E    
    
CA10-A021-600E    
CA10-A021-620E    
    
CA10-A100-6..E    
CA10-A101-6..E    
CA10-A102-6..E
CA10-A103-6..E    
CA10-A120-6..E    
CA10-A121-6..E    
CA10-A122-6..E    
CA10-A123-6..E    
CA10-A150-600E    
CA10-A174-600E    
CA10-A175-600E    
CA10-A177-600E    
CA10-A177-620E    
CA10-A178-600E    
CA10-A178-620E    
CA10-A179-600E    
CA10-A179-620E    
CA10-A182-620E    
CA10-A183-600E   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *